Галстян Кнарик

Галстян Кнарик
Номер сертификата: № ТПП 033 от 3/26/2020
Квалификация: ТРИЗ-педагог. Практик
Город: Ереван, Армения

Портфолио